Logo Praktijk Viksa

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Disclaimer

Algemeen
Praktijk Vikasa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 53537696, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijkvikasa.nl. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Wanneer je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Het is niet toegestaan enig beeld- of tekstmateriaal van deze website over te nemen, alsmede print screens te maken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Praktijk Vikasa streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Praktijk Vikasa aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Vikasa niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Praktijk Vikasa heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in alternatieve geneeswijzen te informeren over de bijdrage die de behandelingen, cursussen in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewustwording in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord. Praktijk Vikasa kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Praktijk Vikasa publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziekten te behandelen.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: info@praktijkvikasa.

Wijzigingen
Praktijk Vikasa behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen. De laatste wijzigingen zijn maandag 17 juni 2023 doorgevoerd.